login   |      kontaktas   |   site map   |
  |      |       |

"Velinių" koncertas


    Senovės paprotys prisiminti mirusius artimuosius, krikščionių šventė, skaitinanti už juos melstis, bei noras atminti tuos, kurie išėjo anapilin, davė pradžią "Vėlinių" šventei, kuri Punske vyksta kasmet nuo 1974 m. Šia tradiciją puoselėja Punsko lietuvių kultūros namai. Šventės režisierius ir scenografas nuo pat pradžių buvo ir iki šiol yra Algis Uzdila, kuriam talkina jo žmona Alicija.
    Šventė vyksta Mirusiųjų dienos išvakarėse. Iš senųjų papročių liko tik pavadinimas, veiksmo laikas, vaidilutės, budinčios prie ugnies, ir pati ugnis – atminimo ir amžinybės simbolis.
    "Vėlinių" koncerto metu yra minimi visi tie, kurie išejo amžinybėn tais metais, bei kiti – metinių proga. Šitaip Punsko krašto žmonės gali geriau pažinti savo aplinką ir šios "mažosios tėvynės" asmenybes.
    Po koncerto iš LKN išvyksta eisena su deglais ir būgnais į Punsko kapines. Čia atsinešta ugnimi užkuriamosvakės ir padedamos ant artimųjų kapų, o sustojus prie žymaus šio krašto žmogaus kapo giedamos giesmės, skaitomos eilės, padedamos gėlės.

drukuj PDF 


cable wholesale